Speel- en recreatiezones

Als we een kaart van Destelbergen bekijken, dan zien we dat er over heel de gemeente verspreid een behoorlijk aantal openbare ontmoetingsruimtes zijn. Hiervan zijn er zestien bekend (en ingericht) als formele ontmoetingsruimtes, waarvan de helft voorzien is van speeltoestellen (zie “S” in het overzicht). Twee bossen worden door de jongeren ook gebruikt als informele ontmoetingsplaatsen.

De jeugddienst is samen met de dienst leefmilieu en de technische dienst verantwoordelijk voor de opvolging van deze openbare ontmoetingsruimtes. Jaarlijks worden de speelruimtes gecontroleerd, onderhouden en vernieuwd waar nodig. Bij grote veranderingen gebeurt dit in samenspraak met de omwonenden.

Formele ontmoetingsruimtes:

Informele ontmoetingsruimtes: