Cookiebeleid

Cookiebeleid van de gemeente Destelbergen

De gemeente Destelbergen met maatschappelijke zetel te Dendermondesteenweg 430 – 9070 Destelbergen is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres privacy@destelbergen.be.

De gemeente Destelbergen vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. De gemeente Destelbergen wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Op www.destelbergen.be worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst de gemeente Destelbergen je te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. De gemeente Destelbergen wil namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. De gemeente Destelbergen heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die de gemeente Destelbergen aanbiedt en die toegang geven tot content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om je te identificeren of om een verband met jou te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. jouw verschillende rechten) zoals uiteengezet in onze privacyverklaring van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

De gemeente Destelbergen kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee het jouw browser kan herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan je het gebruik van cookies op onlinediensten van de gemeente Destelbergen weigeren of beheren?

Je kan de installatie van cookies weigeren via jouw browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kan gebruiken. Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die de gemeente Destelbergen op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

 • Naam van cookie: _gat

  • Doel: Deze cookie wordt geplaatst door Google Analyticss om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden.
  • Website: destelbergen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Destelbergen
  • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Destelbergen
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 1 minuut
 • Naam van cookie: _ga
  • Doel: Deze cookie wordt geplaatst door Google analytics om bezoekers te onderscheiden.
  • Website: destelbergen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Destelbergen
  • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Destelbergen
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 2 jaar
 • Naam van cookie: _gat_UA-21237706-1
  • Doel: Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden.
  • Website: destelbergen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Destelbergen
  • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Destelbergen
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 1 minuut
 • Naam van cookie: _gid
  • Doel: Deze cookie wordt geplaatst door Google analytics om bezoekers te onderscheiden.
  • Website: destelbergen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Destelbergen
  • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Destelbergen
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 24 uur
 • Naam van cookie: has_js
  • Doel: Deze cookie wordt door Drupal geplaatst om te controleren of jouw browser Javascript ondersteunt.
  • Website: destelbergen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Destelbergen
  • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Destelbergen
  • Geldigheid: Sessie
 • Naam van cookie: _hjid
  • Doel: Deze cookie wordt geplaatst door Hotjar wanneer een bezoeker op een pagina komt met een Hotjar script. Dit wordt gebruikt om een ID aan te maken dat uniek is voor die site in die browser. De cookie zorgt ervoor dat gedrag van terugkerende bezoeken aan dezelfde site wordt toegekend aan dezelfde bezoeker.
  • Website: destelbergen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Destelbergen
  • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Destelbergen
  • Geldigheid: permanent cookies met een geldigheid van 1 jaar
 • Naam van cookie:_hjIncludedInSample
  • Doel: Deze cookie wordt geplaatst door Hotjar om te bekijken of een bezoeker is opgenomen in de groep van gebruikers waarop de analyse wordt voltooid
  • Website: destelbergen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Destelbergen
  • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Destelbergen
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 1 jaar
 • Naam van cookie: AWSALBCORS
  • Doel: Sessiegebaseerde cookies die het mogelijk maken om gebruikers te herkennen op een webpagina van het Vlaams toegangsbeheer. 
  • Website: destelbergen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Destelbergen
  • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Destelbergen
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 1 week
 • Naam van cookie: AWSALB
  • Doel: Sessiegebaseerde cookies die het mogelijk maken om gebruikers te herkennen op een webpagina van het Vlaams toegangsbeheer. 
  • Website: destelbergen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Destelbergen
  • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Destelbergen
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 1 week
 • Naam van cookie: _hjAbsoluteSessionInProgress
  • Doel: Deze cookie wordt geplaatst om de eerste paginaweergave van een bezoeker te detecteren.
  • Website: destelbergen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Destelbergen
  • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Destelbergen
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 30 minuten
 • Naam van cookie: cookie-agreed
  • Doel: Deze cookie wordt door Drupal geplaatst om te controleren of je ingestemd hebt met het gebruik van cookies.
  • Website: destelbergen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Destelbergen
  • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Destelbergen
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 2 maanden
 • Naam van cookie: aucp13n
  • Doel: Deze cookie bekijkt of de cache in orde is voor authcache p13n.
  • Website: destelbergen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Destelbergen
  • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Destelbergen
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 1 uur

Openingsuren en contact

Nu gesloten