Aanvraag publiciteit en tijdelijke bewegwijzering

Gemeentelijk informatieblad

Wil je een vermelding in het gemeentelijke informatieblad? Surf dan naar www.uitdatabank.be en voer daar jouw activiteit in.

Tijdelijke bewegwijzering

Langs gemeentewegen

Voor het ophangen van bewegwijzering (VTT, wandeltocht, ...) heb je een vergunning nodig.

 • De vergunning vraag je aan via het Evenementenloket, samen met de aanvraag tot toelating voor de activiteit zelf. Voeg zeker een overzicht van de locaties toe bij de aanvraag.
 • De bordjes mogen ten vroegste 48u voor de activiteit opgehangen worden.
 • De bordjes moeten ten laatste 48u na de activiteit weggehaald zijn.
 • Aanpassingen aan de signalisatie kunnen steeds worden opgelegd door de burgemeester of gemachtigd ambtenaar of leden van de lokale politie.

Langs gewestwegen

 • Indien je ook op gewestwegen bewegwijzering wil plaatsen, moet je hiervoor een extra toelating aanvragen bij het wegendistrict van het Vlaams Gewest. (Destelbergen valt onder het district Gent.)
 • Een aanvraag moet je minimum twee maand voor het plaatsen van de borden indienen via een formulier.

Tijdelijke publicatie langs de weg

Het plaatsen van een publiciteitsinrichting (aanplakken of ophangen van affiches en andere vormen van aankondigingen) op het openbaar en privédomein langs de weg is aan regels onderworpen.

Langs gemeentewegen

Voor tijdelijke publiciteit langs gemeentewegen is een schriftelijke toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen.

 • Een toelating vraag je aan via het Evenementenloket, samen met de aanvraag tot toelating voor de activiteit zelf.
 • De publiciteit mag ten vroegste drie weken voor de activiteit geplaatst worden.
 • De publicitiet moet ten laatste op de eerstvolgende werkdag na de activiteit verwijderd worden.
 • Indien de publiciteit bevestigd wordt aan een vergund gebouw en de publiciteit is niet groter dan maximum 4 m², dan is er geen stedenbouwkundige vergunning nodig.
 • In alle andere gevallen (behalve bij de gemeentelijke aanplakborden zoals hieronder beschreven) is er een stedenbouwkundige vergunning nodig. Deze vergunning vraag je aan bij de gemeente via het Omgevingsloket.
 • Voor 'aanplakborden' met een minimumoppervlakte van 1 m² moet normaal een belasting betaald worden. Deze belasting geldt niet voor borden geplaatst door socioculturele verenigingen voor een periode van maximum 3 weken.

 • Een aanvraag moet je minimum 75 dagen op voorhand indienen.

Langs gewestwegen

 • Op de meeste gewestwegen is publiciteit verboden op vrijstaande constructies. Hier wordt mee bedoeld: alle publiciteit die niet wordt aangebracht op de gevel van een gebouw. Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer vindt u de wetgeving over publiciteit langs gewestwegen.
 • Wil je weten welke regeling geldt voor een bepaalde gewestweg? Neem dan contact op met het Agentschap Wegen en Verkeer.
 • Voor tijdelijke publiciteit moet je een toelating aanvragen bij het wegendistrict van het Vlaams Gewest (Destelbergen valt onder het district Gent).
 • Een aanvraag moet je minimum twee maand voor het plaatsen van de publiciteit indienen via een formulier.

Aanplakken aan de gemeentelijke aanplakborden

De jeugddienst beschikt over aanplakbordjes waarop Destelbergense jeugdverenigingen affiches kunnen plakken.

 • Het gebruik van de bordjes vraag je aan via het Evenementenloket, samen met de aanvraag tot toelating voor de activiteit zelf.
 • De bordjes mogen ten vroegste drie weken voor de activiteit geplaatst worden.
 • De bordjes moeten ten laatste op de eerstvolgende werkdag na de activiteit verwijderd worden.
 • De bordjes zijn geschikt voor A2 of A3-formaat.
 • De aankondigingen, waar de datum nog niet van verstreken is, worden niet overplakt.

Spandoeken ophangen aan gemeentelijke nadars

Voor het ophangen van spandoeken aan gemeentelijke nadars is een schriftelijke toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen.

 • Een toelating vraag je aan via het Evenementenloket, samen met de aanvraag tot toelating voor de activiteit zelf.
 • De spandoeken mogen ten vroegste drie weken voor de activiteit geplaatst worden.
 • De spandoeken moeten ten laatste op de eerstvolgende werkdag na de activiteit verwijderd worden.
 • Mogelijkheden:
  • Destelbergen:
   • Dendermondesteenweg aan de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwkerk.
   • Dendermondesteenweg ter hoogte van bushalte Admiraalstraat (Aldi).
  • Heusden:
   • Heusdendorp ter hoogte van het monument.
   • Meersstraat ter hoogte van bushalte Tramstraat (Delhaize).
 • Het college van burgemeester en schepenen kan restricties opleggen in aantal en tijd.

In de rubriek ‘Publiciteit’ van het digitale evenementenformulier heb je de mogelijkheid om extra documenten te uploaden.

Openingsuren en contact

Nu gesloten