Voorschotten op sociale uitkeringen

Beschrijving

Indien de uitbetaling van je sociale zekerheidsuitkering of jeloon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW jou een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.

Procedure

Je kan hiervoor contact opnemen met het OCMW Destelbergen.

Nodig

Breng jouw identiteitskaart mee.

Openingsuren en contact