Financiële tussenkomst bij het betalen van uw energiefacturen

Beschrijving

Als je problemen hebt met de betaling van jouw energiefacturen, kan je bij het OCMW een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kan je bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kan het OCMW jouw energiefacturen volledig of gedeeltelijk op zich nemen.

Procedure

  • Je neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt jouw sociale en financiële situatie.

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van jouw financiële situatie.

Nodig

  • identiteitsbewijs
  • huurcontract
  • energiefacturen
  • bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
  • recente rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden.

Openingsuren en contact