Subsidie voor een jubilerende vereniging

Destelbergense verenigingen die een jubileum vieren komen in aanmerking voor een toelage.

  • De vereniging moet gedurende de ganse periode haar werking hebben in Destelbergen.
  • De aanvraag moet ingediend worden in het jaar waarin de viering plaatsvindt.
  • Vanaf een vijfentwintig jarig bestaan en per vijfentwintig jaar wordt tien euro toegekend per jaar dat de vereniging bestaat.
  • De aanvraag bevat een activiteitenkalender van de feestelijkheden en een korte geschiedenis van de vereniging zoals oprichtingsdatum, stichters, huidig bestuur, overzicht werking en activiteiten.