Subsidie voor de werking van een socioculturele vereniging

Verenigingen, instellingen, stichtingen, actiegroepen of groeperingen die werkzaam zijn in onderstaande thema's kunnen subsidies aanvragen, mits het voldoen aan bepaalde voorwaarden die vastgelegd zijn in het subsidiereglement voor plaatselijke culturele verenigingen.

  • in de gemeente
  • in het sociaal-cultureel werk voor volwassenen
  • in de culturele vrijetijdsbesteding
  • liefhebberijen met volwassenen