Veiligheid, security en verzekeringen

Veiligheid

 • Richtlijnen bij kampvuren, vuurmanden ...
 • Het is verboden om in open lucht vuurwerk af te steken, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen of wensballonnen op te laten.
  • De burgemeester kan afwijkingen toestaan.
  • Wensballonnen blijven ten allen tijde verboden.
 • Alles over de drone wetgeving in België vind je hier.

Security

Erkende externe bewakingsonderneming of eigen interne security?

Om dit te bepalen moet je allereerst zelf een risicoanalyse van je evenement opmaken. De erkende bewakingsonderneming of de interne security staat in voor de persoonscontrole en de statische bewaking van goederen op het evenement. De politie zal op basis van een risicoanalyse aan de burgemeester adviseren om de organisator ertoe te verplichten in een bepaalde inzet van interne security of erkende bewakingsonderneming te voorzien. Je kan ook kiezen voor een combinatie van beide.

 • Wanneer kan je beroep doen op 'verenigings-/uitzonderingsregime' en werken met een interne security?

  • De organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan het organiseren of het faciliteren van evenementen.
  • Het gaat om een evenement of een occasionele dansgelegenheid.
  • De personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging (of hebben een effectieve en aanwijsbare band), die als het ware onder de vorm van interne bewakingsdienst (met andere woorden ten eigen behoeve) optreden.

Interne security

 • Taken met betrekking tot persoonscontrole of statische bewaking van goederen moeten uitgeoefend worden door een erkende bewakingsfirma of door de interne security. De eindverantwoordelijke en de veiligheidsverantwoordelijke van een evenement mogen niet ingezet worden bij de interne security. Eigen medewerkers die ingezet worden bij de interne security kunnen deze taken slechts uitvoeren indien ze, na advies van de politie, hiertoe door de burgemeester gemachtigd worden.

  • Andere eigen medewerkers/sfeerbeheerders/fuifcoaches die tijdens een evenement ingezet worden voor onder andere de ticketcontrole en stempelcontrole behoren niet tot de interne security en hebben geen machtiging nodig.
  • Andere eigen medewerkers die fungeren als signaalgever (op de openbare weg) of taken van verkeersbegeleiding uitvoeren ten eigen behoeve (niet op de openbare weg, bijvoorbeeld op een parking) behoren niet tot de interne security.  Ze moeten wel door de burgemeester als signaalgever gemachtigd worden.
  • Via het digitale evenementenloket kan je het document over de machtiging van de interne security downloaden. Na invulling en ondertekening voeg je het document toe als bijlage. Daarnaast moet je dit document ook mailen naar:

Verzekeringen

Verplichte verzekeringen

 • Brandverzekering: verzekert objecten tegen bepaalde directe en indirecte schade ten gevolge van brand.
 • Objectieve aansprakelijkheid: verzekert derden die tijdens je evenement door brand of ontploffing schade lijden.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: verzekert de schade die derden door een fout of nalatigheid van de organisatie geleden hebben.

Niet verplichte verzekeringen

Contractuele aansprakelijkheid: verzekert de schade geleden door jouw medecontractant naar aanleiding van de uitvoering van het contract. Bijvoorbeeld: schade aan de infrastructuur die ontstaat tijdens jouw activiteit.

Gratis verzekering vrijwilligerswerk

De Vlaamse Overheid zorgt voor een gratis verzekering voor vrijwilligers

Gemeentelijke infrastructuur

De gemeentelijke infrastructuur is voorzien van een brand- en objectieve aansprakelijkheidsverzekering. Het gemeentebestuur biedt daarnaast de mogelijkheid aan huurders van de gemeentelijke gebouwen om via zijn verzekeraar een verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid af te sluiten.

Openingsuren en contact

Nu gesloten