Steunmaatregelen voor lokale handelaars en bedrijven

De coronacrisis raakt iedereen hard. Daarom voorzien de verschillende overheden steunmaatregelen. Van de hinderpremie voor zelfstandigen die verplicht moeten sluiten tot de compensatiepremie voor ondernemers die grote financiële verliezen lijden. Hieronder vind je een overzicht van alle steunmaatregelen.

Ga snel naar:

 

Gemeentelijke steunmaatregelen

Gemeentelijke steunmaatregelen

 • Inning bedrijfsbelastingen wordt verschoven naar het laatste kwartaal
 • Vrijstelling van huur of concessievergoedingen voor gemeentelijke gebouwen of infrastructuur voor de periode van de lockdown
 • Ambulante handel, vrijstelling van standgeld voor de periode van de lockdown

 

Relanceplan #watbeliefteru9070helpt: samen door corona

Relanceplan #watbeliefteru9070helpt: samen door corona

Corona heeft ook in onze gemeente het leven, werken en winkelen veranderd. Met een veerkrachtig relanceplan willen we de lokale economie laten heropleven. Het relanceplan #watbeliefteru9070helpt bevat dan ook 13 acties op maat van lokale handelaars.

Enkele opvallende acties

Cadeaucheque ‘Een ♥ voor 9070’
De gemeente werkt een bon uit waarmee inwoners kunnen winkelen bij lokale handelaars.

Consumptiecheque (in het kader van verplichte koopkrachtmaatregelen)
Voor het gemeente- en OCMW-personeel komt er een cheque die kan worden gebruikt bij de lokale handelaars die getroffen zijn door de coronacrisis. 

Bredere bekendmaking ‘Shoppen om de hoek’ i.s.m. de middenstandsverenigingen
In een eerste fase focussen we op extra ondersteuning rond de eindejaarsactie. 

Promotie en ondersteuning van lokale handelaars en ondernemers

 • E-commerce i.s.m. de middenstandsverenigingen
  We zetten workshops op en werken verder aan de uitbouw van een lokaal gecentraliseerd platform (met overzicht webshops). 
 • Lokale verenigingen aanzetten tot lokaal kopen 
 • Vaste rubriek in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website 
 • Extra aanbod voor publiciteit
  Via LED-borden, toeristisch aanbod met een link naar de horeca en een vaste standplaats voor de lokale handelaar op de wekelijkse markt in Heusden. 

Opmaak van een reglement rond pop-ups en een subsidiereglement voor starters in de handelskernen 

Aanbod van evenementen in handelskernen vergroten
We denken aan een antiek- of boekenmarkt en horecagerelateerde initiatieven.

 

Maatregelen op Vlaams niveau

Maatregelen op Vlaams niveau (aangepast sinds 16 nov.)

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Win-winlening werd versterkt

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een win-winlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. Deze uitbreiding is van toepassing sinds 2 oktober 2020.

Handelshuurlening

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen, kunnen een handelshuurlening aanvragen waarbij de Vlaamse overheid maximaal twee maanden huur voorschiet, op voorwaarde dat de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt. Je kan deze lening aanvragen op de website van VLAIO. De  handelshuurlening is verlengd tot 1 maart 2021.

Corona-lening (achtergestelde lening op 3 jaar)

Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven, voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen. Deze corona-lening kan aangevraagd worden tot en met 15 april 2021.

Uitbreiding waarborgregeling

De bestaande waarborgregeling bij PMV (waarborgregeling tot € 1,5 miljoen) werd uitgebreid met de Waarborg coronacrisis tot eind dit jaar. 

COVID-19 waarborg (Gigarant)

Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen (waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) voorziet Gigarant in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg tot eind dit jaar.

Vlaams beschermingsmechanisme

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus, en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 kunnen vanaf 1 oktober 2020 een premie aanvragen. 

Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events

Organisatoren kunnen van 5 oktober tot 9 november bij VLAIO een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. 

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie wil bij kmo's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject.

Kmo-portefeuille

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners.

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. 

Aanmoedigingspremie voor werknemers uitgebreid

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien.

Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven

Er werd beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. Aanslagbiljetten die verzonden worden vanaf 1 oktober hebben weer de gewone betaaltermijn van twee maanden.

Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst ook 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting . Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. 

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Er werd tijdens de crisis beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

Steun Flanders Investment & Trade (FIT)

De Vlaamse Regering heeft beslist om het Corona Exit-plan van Flanders Investment & Trade (FIT) en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen

 

Maatregelen op federaal niveau

Maatregelen op federaal niveau

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de federale overheid een aantal extra ondersteuningsmaatregelen.

Engagement verzekeringssector

In het begin van de crisis had de sectororganisatie van verzekeringsondernemingen Assuralia een akkoord bereikt om inspanningen te leveren om de coronacrisis voor de zelfstandigen, bedrijven en particulieren te verzachten. 

Federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten die vertraging oplopen of niet uitgevoerd worden als gevolg van het coronavirus, zal de federale overheid geen enkele boete of sanctie opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.

Ondersteuning exportbedrijven

De kredietverzekeraars verbinden zich in het kader van dit akkoord, om de kredietlimieten die in de loop van de 12 maanden vóór 1 maart 2020 effectief gebruikt werden, zo veel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Deze steunmaatregel loopt tot eind 2020. 

Land-, tuin- en bosbouw

Om het werken in de kritieke en vitale sectoren zoals de detailhandel of de voedingssector aan te moedigen werd er door de federale overheid een aantal maatregelen gelanceerd om de vlotte arbeidsorganisatie te waarborgen, De vitale sectoren zijn de land-, tuin-en bosbouw. 

Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

Zelfstandigen die hun activiteiten in mei, juni, juli, augustus en/of september 2020 voortzetten of hervatten, maar die hun activiteiten moeten verminderen tijdens de volledige betrokken kalendermaand om te zorgen voor een of meerdere kinderen, hebben recht op de ouderschapsuitkering.

Corona-tijdskrediet

Werkgevers uit de privésector die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden kunnen vanaf 1 juli 2020 aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer voorstellen om zijn arbeidsprestaties met 1/5 of tot een halftijdse baan te verminderen voor een periode van 1 tot 6 maanden. 

Coronalandingsbaan

Werknemers van 55 jaar kunnen vanaf 1 juli 2020 een beroep doen op deze vorm van tijdskrediet om de prestaties tot aan hun pensioen te verminderen als zij tewerkgesteld zijn bij een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.
Het gaat hier om een gedeeltelijke onderbreking tot 1/2 of met 1/5 van de prestaties. 

Consumptiecheque

Om de horeca-, cultuur- en sportsector te ondersteunen, kunnen werkgevers vanaf 17 juli 2020 hun werknemers papieren consumptiecheques geven die vrij van RSZ (en belastingen) zijn tot en met 31 december 2020. Dit voor een maximum bedrag van € 300. 

Deze consumptiecheques zijn geldig tot en met 7 juni 2021 en kunnen besteed worden in horecagelegenheden, inrichtingen die behoren tot de culturele sector (erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid) of in sportverenigingen (voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties).

Vrijstelling van de jaarlijkse FAVV-heffing

Het FAVV kent aan ondernemingen die hoofdzakelijk actief zijn in de horecasector of in de ambulante detailhandel een vrijstelling toe van de jaarlijkse heffing voor 2020 op basis van de activiteiten die werden uitgevoerd in 2019.

Meer info

Hieronder vind je nog enkele links met info over (steun)maatregelen, regelgeving, …

 • Unizo: overzicht van wat je moet weten als ondernemer over de impact van het coronavirus 
 • VOKA: alle relevante informatie netjes gebundeld  
 • VVSG
 • FOD economie: 0800 12 033

 

Steunmaatregelen voor de horeca

Steunmaatregelen voor de horeca

Horeca Vlaanderen bundelt alle nuttige informatie over de steunmaatregelen voor de horeca samen op hun website. Ga hier naar de website van Horeca Vlaanderen

 

Vragen?

Vragen?

Een ♥ voor 9070-bon
Coronalert - funshoppen

Openingsuren en contact

Nu gesloten