Schoolstraat in Bredenakkerstraat

Waarom een schoolstraat?

Bij het begin en einde van een schooldag verandert de schoolomgeving vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers.

Openvliegende autoportieren, de drukke ochtend- en avondspits, ouders die een parkeerplaats zoeken, enz. Het zorgt niet alleen voor ergernissen, maar ook voor een groter onveiligheidsgevoel. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind(eren) met de auto naar school, want de omgeving aan de school wordt steeds gevaarlijker. De situatie wordt net gevaarlijker, omdat meer en meer ouders hun kind(eren) met de auto naar school brengen.

Bovendien wordt door de toename van gemotoriseerd verkeer de luchtkwaliteit er ook niet beter op. Ook de nabije omgeving ondervindt hinder door de grote drukte aan de schoolpoort.

Een schoolstraat biedt een oplossing voor alle bovenstaande problemen.

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat is een straat, gelegen nabij een schoolomgeving, waarbij gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde uren niet toegelaten is. Zo’n schoolstraat wordt gekenmerkt door een verbodsbord (C3-bord) met onderbord ‘Schoolstraat’ (wegcode art. 22).

Hulpdiensten en bewoners van de desbetreffende straat mogen wel nog doorrijden, maar rijden stapvoets om de veiligheid te garanderen. Op deze manier wordt er een veilige omgeving gecreëerd voor zowel fietsers als voetgangers die alle ruimte krijgen in de schoolomgeving. 

Een schoolstraat brengt niet alleen veiligheid met zich mee voor de zwakke weggebruikers, maar zet mensen aan het wandelen, op de fiets, en op andere duurzamere modi. Het zorgt voor een positief effect op de gezondheid.

Ook de luchtkwaliteit in de schoolomgeving verbetert aanzienlijk. Zo is er een afname merkbaar in de hoeveelheid stikstofoxides, roet en fijnstof. 

Tenslotte ontstaat er een rustigere omgeving voor de buurtbewoners.

Kortom, een schoolstraat biedt heel wat voordelen.

Hoe kwam de schoolstraat er t.h.v. basisschool Pius X?

Ook basisschool Pius X in de Bredenakkerstraat ondervond de gevolgen van de drukte aan de schoolpoort. In maart 2019 richtten ze zich daarom tot het gemeentebestuur van Destelbergen. Samen met het gemeentebestuur bekeken ze de mogelijkheid tot de inrichting van een schoolstraat. Dit vooral voor de onveilige situaties aan de Kiss and ride zone vlak voor de school. 

Zo is er sinds september 2019 een proefopstelling van een schoolstraat in de Bredenakkerstraat en in de Markiesakker. Dit werd ondersteund door een samenwerking tussen ouders, de school en politie. Er zijn enquêtes afgenomen door de school en de gemeentelijke diensten waaruit bleek dat het veiligheidsgevoel in deze straat is toegenomen sinds de opstart van de schoolstraat. Op basis van deze enquêtes werd besloten om naar een volgende fase te gaan in het proeftraject, nl. een permanente opstelling.

Voor deze proefopstelling werd er een schoolstraatwerkgroep opgericht, waarin ouders, de school, lokale politie en het gemeentebestuur vertegenwoordigd werden, en waar discussies werden gehouden over zowel de schoolstraat als de bredere context. 

Nu twee jaar aan proefopstellingen verder en na een uitvoerig overleg met de schooldirectie, ouders en het gemeentebestuur wordt het karakter van de schoolstraat visueel verduidelijkt. Zo werder er bloembakken voorzien waar signalisatie een vaste plaats in kreeg. Dit werd al eerder gedaan in de gemeente Tienen. 

De schoolstraat is eveneens ook één van de gevraagde projecten van de burgerbeweging “Eenbeekeinde Beweegt!”. 

Een schoolstraat is ook een proces. De nabije omgeving wordt hierbij niet vergeten. Problemen die zich in de buurtomgeving kunnen afspelen ten gevolge van deze schoolstraat, vernemen we graag. De input van burgers die de situatie op dagdagelijkse basis meemaken, is belangrijke informatie in de zoektocht naar een geschikte oplossing voor deze problemen. Buurtbewoners kunnen deze problemen steeds melden via mobiliteit@destelbergen.be

Uren van de schoolstraat Bredenakkerstraat-Markiesakker

  • Maandag en dinsdag van 8:00 tot 8:45 en van 15:30 tot 16:15
  • Woensdag van 8:00 tot 8:45 en van 10:45 tot 11:30
  • Donderdag en vrijdag van 8:00 tot 8:45 en van 15:05 tot 15:50

Andere schoolstraten in onze gemeente

Met de schoolstraat in de Bredenakkerstraat telt onze gemeente drie schoolstraten. De andere twee locaties zijn:

Kerkham

  • Maandag, dinsdag en donderdag van 15:45 tot 16:15
  • Woensdag van 11:00 tot 11:30
  • Vrijdag van 14:45 tot 15:15

Postlaan

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:10 tot 8:40 en van 15:30 tot 16:00
  • Woensdag van 8:10 tot 8:40 en van 11:00 tot 11:35 

Openingsuren en contact

Nu gesloten