Publieke raadpleging GRUP Bergenmeers en Kasteelsites

  • 25 november 2019

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19 november 2019 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Bergenmeers en Kasteelsites goedgekeurd. Hiervoor wordt er een raadpleging en informatiemoment georganiseerd, zodat ook jij je mening kan geven.

Raadpleging GRUP Bergenmeers en Kasteelsites

De raadpleging wordt georganiseerd van maandag 2 december 2019 t.e.m. donderdag 30 januari 2020. Tijdens die periode kan je de start- en procesnota’s raadplegen op onze website en kan je ze komen inkijken aan het onthaal van het gemeentehuis (Dendermondesteenweg 430).

Informatiemomenten

Informatiemoment startnota GRUP Bergenmeers

Op woensdag 18 december 2019 is er een informatiemoment over de startnota van het GRUP Bergenmeers. Tijdens dit informatiemoment wordt de startnota verder toegelicht door het ontwerpbureau. Iedereen is welkom op woensdag 18 december 2019 van 19:00 tot 21:00 in de raadzaal van het gemeentehuis (Dendermondesteenweg 430).

Informatiemoment startnota GRUP Kasteelsites

Op donderdag 16 januari 2020 is er een informatiemoment waarop de startnota voor de GRUP Kasteelsites wordt toegelicht. Iedereen is welkom op donderdag 16 januari 2020 van 19:30 tot 20:30 in de raadzaal van het gemeentehuis (Dendermondesteenweg 430).

Heb je een bedenking of opmerking over de GRUP Bergenmeers en/of GRUP Kasteelsites?

Reacties op de startnota’s kunnen ofwel:

  • digitaal bezorgd worden (info@destelbergen.be)
  • via een aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen (gemeente Destelbergen, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen)
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het gemeentehuis (Dendermondesteenweg 430)