Kollebloem

In deelgemeente Heusden kan men langs de Leenstraat een groene parel terugvinden; de Kollebloem.

De Kollebloem was oorspronkelijk een vakantieverblijf van de socialistische mutualiteit. Hier vond je een speelpleinwerking, diverse kampeerfaciliteiten, een jeugdherberg en zoveel meer.

Na de verwerving van de terreinen door het gemeentebestuur startten we in 2012 met de opwaardering van het domein. Er kwam een multifunctioneel paviljoen, volledig volgens de normen van passiefbouw, en aan de ingang kwam een statig poortgebouw met bijhorende fietsenstalling, garage en openbaar sanitair.

Het gehele domein werd ingericht als natuurzone en werd plechtig geopend op 26 mei 2013. Een realisatie van de gemeente Destelbergen, de buurtbewoners, de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en het Europees Steunprogramma.

De Kollebloem focust op zachte recreatie dicht bij huis. Je kan er enkele petanqueterreinen, een wandelroute en een speeltuin vinden. Rondom ligt een sportparcours voor de meer actieve recreanten.

Aangezien er in het park een leibandverplichting geldend is, werd aan de voorzijde een omheinde hondenlosloopweide voorzien. Achter deze zone ligt de beschermde stuifduin; een reliek van de oorspronkelijke zandduinen in onze contreien. 

Het educatieve aspect keert terug in het blotevoetenpad en het bijenhotel met bijhorende aanplantingen. Ook kunnen schoolkinderen hier terecht voor hun lesactiviteiten i.v.m. Milieu Op School (het MOS-project).

Er is ook ruimte voor activiteiten, waarvan ‘Leven in de Kollebloem’ de bekendste is, en sinds 2020 kunnen studenten er terecht voor hun blok.

De gemeente neemt zich voor om het domein Kollebloem in de nabije toekomst nog verder te ontwikkelen en te verduurzamen. Het nieuwe natuurbeheerplan wordt opgemaakt in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos. Ook de Europees erkende Stuifduin (met kastanjehouten omheining) zal verder versterkt worden in zijn natuurwaarden.

Openingsuren en contact

Nu gesloten