Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Een structuurplan geeft een ruimtelijke visie weer die naar de toekomst vertaald kan worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Deze uitvoeringsplannen zullen op termijn de bestaande oude gewestplannen vervangen. De gemeente zal bij de opmaak van deze gemeentelijke uitvoeringsplannen een antwoord proberen te geven op de zonevreemde woningen.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan doet uitspraak over de structuurbepalende elementen van lokaal belang en bevat bindende bepalingen over de uitvoering ervan door de gemeente.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Destelbergen is door de Deputatie op 30 april 2008 goedgekeurd mits rekening te houden met de geciteerde overwegingen.

Openingsuren en contact

Nu gesloten