Gemeentelijk museum

Het museum werd opgericht door de Heemkundige Werkgroep Destelbergen-Heusden, die het uitbouwde en beheert. Het museum beperkt zich tot de twee deelgemeenten van Destelbergen en spitst zich toe op gebeurtenissen, zaken en voorwerpen die in de eerste plaats betrekking hebben op het eigen gebied.

Het museum is opgesplitst in twee grote delen: enerzijds zijn er de meest diverse zaken zoals foto's en zichtkaarten, oude gemeenteplannen en -kaarten, straatnaam- en publiciteitsborden, voorwerpen uit kerken en kastelen, ... Anderzijds is er het archeologisch gedeelte dat bestaat uit talrijke artefacten zoals scherven, munten en gebruiksvoorwerpen en dierlijke resten waaronder schelpen, haaientanden, beenderen, ... die op het grondgebied van Destelbergen werden teruggevonden. Dit gedeelte is in bruikleen en komt hoofdzakelijk uit de privé-collectie van één van de bestuursleden van de Heemkundige Werkgroep.

Een hoogtepunt voor het museum is de jaarlijkse tentoonstelling in de tweede helft van augustus, dat steeds een ander thema behandelt.

Openingsuren

Door deze coronacrisis is het gemeentelijk museum gesloten voor onbepaalde tijd.