Evenementen en mobiliteit

Overzicht parkeren Destelbergen centrum & Heusden

Een overzicht van de parkeermogelijkheden in het centrum van Destelbergen en Heusden vind je hier.

Inschakelen parkeerwachters en signaalgevers

Worden er signaalgevers ingezet op de openbare weg of voor verkeersbegeleiding ten eigen behoeve (niet op de openbare weg, bijvoorbeeld op een parking)? Dan moeten deze personen door de burgemeester gemachtigd worden.

Voeg bij de aanvraag voor je activiteit via het Evenementenloket een lijst met de namen en geboortedatums (18+) toe. Je kan deze lijst uploaden in de rubriek ‘Algemeen’ van het digitaal evenementenformulier.

Richtlijnen parkeren site Bergenmeers

Hou bij activiteiten op de site Bergenmeers (Jeugd- en gemeenschapscentrum, Sporthal Bergenmeers en de voetbalterreinen FC Destelbergen) waarbij veel volk verwacht wordt rekening met mogelijke verkeershinder.

Naast de parkings in bovenstaand overzicht kan ook de carpoolparking langs de Dendermondesteenweg (N445) gebruikt worden. In de lus van de oprit van de R4 realiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer een ruime carpoolparking met 173 parkeerplaatsen en 42 plaatsen voor fietsen.

Richtlijnen bij grote activiteiten

  • Schakel parkeerwachters in om het aantal beschikbare parkeerplaatsen te controleren en sluit te parking af met nadars wanneer deze vol is. De gemeente kan hiervoor een bord C3 voorzien - uitgezonderd plaatselijk verkeer en aangevuld met ‘Parking volzet’ (te plaatsen door de gemachtigde opzichter indien de parking volzet is).
  • Plaats zeker parkeerwachters aan de parking van de Spar. Deze parking is in eerste instantie bedoelt voor hun klanten en niet voor bezoekers van evenementen.
  • Hou parkeerplaatsen voor mindervaliden extra in de gaten. Deze plaatsen mogen alleen gebruikt worden door mindervaliden. Zorg dat deze te allen tijde beschikbaar blijven voor hen.
  • Zorg ervoor dat bewoners van de site Bergenmeers toegang krijgen tot hun woonst.
  • Verwijs tijdig door naar andere parkings in de buurt (Duizend Vuren, Bibliotheek …)
  • Breng de bezoekers vooraf op de hoogte van alternatieve parkings in de buurt.
  • Neem fietsbevorderende maatregelen.
  • De organisatoren van grote evenementen op de site Bergenmeers kunnen gebruik maken van fluohesjes en walkie talkies via de Cultuurdienst.
  • Voor bijkomende vragen omtrent mobiliteit, gelieve u te richten naar de dienst mobiliteit.

 

Openingsuren en contact

Nu gesloten