Uittreksel uit huwelijksakte

Beschrijving

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je in het huwelijk treedt.

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor huwelijksakten wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • jezelf
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • jouw erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Bedrag

Gratis.

Nodig

Als je het attest zelf ophaalt:

  •  jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart

Openingsuren en contact

Nu gesloten