Uittreksel uit echtscheidingsakte

Beschrijving

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?
Voor akten van echtscheiding wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • de betrokkenen (jezelf en jouw ex-partner)
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • jouw erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Bedrag

Gratis.

Nodig

Als je het attest zelf ophaalt:

  •  jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart

Openingsuren en contact

Nu gesloten