Gewestplan

De overheid maakt zich met recht zorgen over het bewaren van een zekere harmonie in onze omgeving. Daarom werden in de jaren zestig en zeventig gewestplannen opgemaakt. Het zijn gekleurde bestemmingskaarten die vastleggen welke functies (woongebied, industriegebied, ambachtelijke zone, agrarisch gebied, ...) in een bepaald gebied toegelaten kunnen worden. De bestemming volgens het gewestplan zal een belangrijk criterium zijn voor het al dan niet toestaan van een stedenbouwkundige vergunning.

Wens je een grond voor het oprichten van een woning te kopen, ga dan zeker na of de grond binnen het woongebied of landelijk woongebied gelegen is. Buiten deze zones is het in principe niet mogelijk een woning op te richten.

Destelbergen ligt in het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (kaartblad 22/2), vastgesteld bij KB van 14.09.1977. Je kan het raadplegen op de website van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).

Openingsuren en contact

Nu open
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak