Bijzonder Plan van Aanleg

Jouw perceel kan gelegen zijn in een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA): dat is een nog gedetailleerder ordeningsplan dan het gewestplan. Naast de bestemming van de grond worden ook specifieke voorschriften opgelegd zoals: kroonlijsthoogte, dakhelling, materialen en dergelijke meer. Vraag de voorschriften van het BPA aan de stedenbouwkundige dienst.

Als je rekening houdt met deze voorschriften bij het uitwerken van jouw project, zal de stedenbouwkundige vergunning door het college van burgemeester en schepenen kunnen worden afgeleverd, wat de aanvraagperiode gevoelig verkort. De Afdeling Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen heeft wel nog een schorsingsrecht van 25 dagen na ontvangst van het dossier.

Plannen van aanleg "Herziening en uitbreiding B.P.A.1 Centrum"

Het BPA nr. 1 Centrum (KB van 14.11.1974) dat een oppervlakte van ca. 41 ha heeft. Dit BPA is gesitueerd ter hoogte van de kern van Destelbergen en is in hoofdzaak een verfijning van het gewestplan op enkele uitzonderingen na. De herziening van dit BPA is in 2002 goedgekeurd (MB 25.11.2002).

BPA Bergenmeers

BPA Meersstraat

BPA Panhuisstraat

BPA "TAE"

BPA Sport Bis

BPA Zonevreemd

Openingsuren en contact

Nu gesloten