Bouwmisdrijf

Als er inbreuken zijn op de reglementering van de ruimtelijke ordening, bv op de voorschriften i.v.m. bouw- en verkavelingsvergunningen, bijzondere plannen van aanleg,... dan is dit strafbaar en spreekt men van een bouwmisdrijf. 

Heb je klachten of wil je een bouwmisdrijf melden, dan kan je terecht bij de gemeente of bij de politie om het bouwmisdrijf te laten vaststellen. De gemeente zal indien nodig de gewestelijke inspectie inschakelen.

In laatste instantie, als politie en gemeente niet optreden, kan je ook zelf contact opnemen met gewestelijke afdeling Inspectie en Handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed.
 

Openingsuren en contact

Nu gesloten