Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

AMBULANTE NACHTDIENST AAN HUIS

WAARVOOR?

  • Hulp bij toiletbezoek
  • Positiewisseling in bed
  • Algemene controle
  • Hulp toediening van drank
  • Hygiënische zorgen

Bij al deze zaken kan de medewerker werkzaam binnen de ambulante nachtdienst instaan en hulp verlenen.

OCMW Destelbergen zal nachtdienst aan huis organiseren.
Dit kan op jouw vraag (op afspraak) of na een oproep via het personenalarmsysteem “Reinaerthulplijn” of een ander alarmsysteem. De medewerker zal beschikken over een voertuig en het basismateriaal om een dringende verzorging toe te kunnen dienen.

WAT? WIE? WAAR? HOE?

Onze dienst start om 20u00 ‘s avonds en stopt om 05u15. Tussen deze tijdstippen kan je beroep doen op onze dienst om je te laten assisteren bij de avond - / nachtzorg. Deze zorg is een aanvulling op het reeds bestaande thuiszorgaanbod van thuisverpleging en gezins - & bejaardenhulp.

KOSTPRIJS

Voor een interventie zal een bedrag van 7,5 euro/uur aangerekend worden. De verplaatsingstijd en interventietijd worden maandelijks samengeteld voor facturatie van de werkelijk gepresteerde uren. Een korting van de interventiebijdrage kan verkregen worden op basis van de inkomstengegevens.

INTERESSE?

Voor bijkomende informatie of voor de opmaak van een zorgdossier kan U steeds via vermelde contactgegevens onze sociale dienst bereiken.

CONTACTPERSONEN

Sociale dienst: Mevr. Linde Van Pee Tel: 09/210 82 62
Coördinator: Dhr. Bert Jonckers Tel: 09/210 82 60