Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Woondienst DestelbergenWoondienst Destelbergen
Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen
Tel: 09/230.08.99
Fax: 09/231.89.90
E-mail: Woondienst Destelbergen


Wonen in Destelbergen:Informatie voor huurders

Inwoners van Destelbergen kunnen met hun vragen over (sociaal) huren steeds terecht bij de woondienst van het OCMW Destelbergen. U kan deze dienst bereiken:
- via het GSM-nummer: 0475/92.52.18
- via het telefonisch onthaal van het OCMW: 09/230.08.99
- per e-mail: Woondienst Destelbergen
- Op maandagvoormiddag in Heusden: Steenvoordestraat 36 (Vlierbes, gelijkvloers)
- Op woensdagvoormiddag in Destelbergen: Kerkham 3C (burelen van het RAK)
- per post: Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen
- per fax: 09/231.89.90.
Het OCMW van Destelbergen is erkend als Sociaal Verhuurkantoor. U kan via bovenstaande dienst dus ook rechtstreeks inschrijven voor het SVK van Destelbergen. Meer informatie hierover kan u nalezen in ons intern huurreglement Deel 1 en Deel 2. Voor inwoners van de gemeente wordt ook de inschrijving begeleid voor de Sociale HuisvestingsMaatschappijen werkzaam in Destelbergen.
Bij de gemeentelijke huisvestingsambtenaar kan u terecht met uw vragen over woningkwaliteit. Bij de gemeentelijke duurzaamheidsambtenaar kan u terecht met uw vragen over energiebesparende maatregelen. Beide kan u bereiken via het snelloket omgeving van de gemeente Destelbergen.

Interessante links:
- Huren van een sociale woning: wat zijn de voorwaarden, waar kan ik hiervoor terecht, wat zijn de verschillende mogelijkheden?
- Andere woonorganisaties: waar kan je terecht voor sociale koopwoningen, sociale leningen, inschrijven in andere gemeenten dan Destelbergen?
- Huursubsidies / Huurpremie: wat is dit, wat zijn de voorwaarden, hoe vraag ik dit aan?
- Onderhouden en Herstellen van een huurwoning: wat is voor de huurder, wat is voor de eigenaar?
- Huurdersbond voor hulp bij vraagstukken op de privéhuurmarkt.


Informatie voor eigenaar-verhuurders

Eigenaars met één of meer huurpanden of bouwgronden op het grondgebied Destelbergen en Heusden kunnen met hun vragen over sociaal verhuren steeds terecht bij het Sociaal Verhuurkantoor van Destelbergen.
Contactgegevens:
- per e-mail: Woondienst Destelbergen
- via het GSM-nummer: 0475/92.52.18
- Op maandagvoormiddag in Heusden: Steenvoordestraat 36 (bureel Vlierbes, gelijkvloers)
- Op woensdagvoormiddag in Destelbergen: Kerkham 3C (naast het RAK)
- per post: Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen
- per fax: 09/231.89.90.

Bij de gemeentelijke duurzaamheidsambtenaar kan u terecht met uw vragen het aanvragen van premies bij renovatie en energiebesparende ingrepen. Bij de gemeentelijke huisvestingsambtenaar kan u terecht met uw vragen over (ver)bouwvergunningen en woningkwaliteit. Beide kan u bereiken via het snelloket omgeving van de gemeente Destelbergen.
Interessante links:
- Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor
- Vlaamse renovatiepremie
- Verbeteringspremie / Aanpassingspremie
- Voordelige lening voor renovatie / Belastingvoordeel bij privélening
- Renovatieadvies / BENoveren
- Vermindering Onroerende Voorheffing
- Premiezoeker
- Woningkwaliteit
- Huurpunt
- Oost-Vlaamse campagne
- Extra hoge premies bij verbouwingen


Voordelen samenwerking SVK

Eén van de fundamentele waarden in onze maatschappij is ervoor te zorgen dat iedere burger een menswaardig bestaan kan leiden. Zij het een koppel of een alleenstaande, een bejaarde of een startende jongere, met of zonder kinderen en met of zonder handicap: ze hebben allen een betaalbaar dak boven hun hoofd nodig. In Destelbergen en Heusden willen we deze inwoners niet teleurstellen: Sociaal Verhuren Kan!
Eigenaar-verhuurders kunnen hierbij helpen en dit op een manier die tevens voordelig blijft:

1. De huur wordt altijd STIPT betaald, ook als de woning tijdelijk niet bewoond wordt en ook als de onderhuurder niet betaalt aan het SVK.

2. Het OCMW garandeert dat de woning zich na de samenwerking in de oorspronkelijke staat bevindt (rekening houdend met normale slijtage).

3. De start-administratie zoals de overname leverancierscontracten (elektriciteit/gas/water), de opmaak van het hoofdhuurcontract en de plaatsbeschrijving, de registratie en de aanvraag van het conformiteitsattest verzorgt het SVK (zonder dossierkosten).

4. Het SVK verzorgt de contacten met de onderhuurder en garandeert de brandpolis huurdersaansprakelijkheid.

5. De coördinatie van herstellings- en onderhoudswerkzaamheden die ten laste vallen van eigenaar en onderhuurder kan door het SVK gebeuren.

6. Ondersteuning bij het aanvragen van premies bij renovatie (recht op extra premies als “SVK-eigenaar”).

7. Zowel nieuwbouw als verbouwing zijn fiscaal veel voordeliger indien een hoofdhuurcontract afgesloten wordt met een SVK

8. Verhuren aan het SVK betekent ook nog dat
a. langdurige leegstand wordt vermeden (geen risico op extra heffing)
b. geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures voor bijvoorbeeld uithuiszetting
c. en tot slot ook nog eens een belastingvoordeel!

9. Samenwerking met een professionele partner.