Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

CrisisopvangOCMW Destelbergen
Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen
Tel: 09/230.08.99
Fax: 09/231.89.90
E-mail: Administratieve DienstverleningJe hebt een zware tegenslag: een ongeval, ontslag op het werk, een uithuiszetting, een beroerte, een woningbrand, ….
Het OCMW Destelbergen heeft zich goed voorzien voor onmiddellijke hulpverlening bij bovenvermelde noodgevallen.
Een goedgekeurd reglement voorziet dat de Voorzitter belangrijke financiële steun kan geven bij hoogdringendheid.
Er moet dus geen bestuursvergadering afgewacht worden, in tegendeel, je kan de dag van hulpaanvraag zelf financieel geholpen worden.
Het OCMW heeft ook enkele noodwoningen ter beschikking om gezinnen onmiddellijk te huisvesten als dit nodig blijkt te zijn.
Recentelijk werden ook 2 ruimten ingericht voor crisisopvang van bejaarden.
Naast onderdak wordt ook psycho-sociale bijstand verleend in afwachting van een definitieve oplossing voor de gestelde problemen.
Daarenboven werden ook, met subsidies van de Vlaamse Overheid, een 30-tal personenalarmsystemen aangekocht ten behoeve van bejaarden en verzorgingsbehoevenden thuis. Het is daarbij in de eerste plaats de bedoeling familieleden of de mantelzorgers op de hoogte te brengen van een noodtoestand.
Maar de ambities van het OCMW Destelbergen reiken verder. Bij afwezigheid van verwanten willen wij het aanvullend personeel van onze nachtdienst de noodoproepen ten huize gaan beantwoorden.
De vakbonden gaven gunstig advies om hiertoe eveneens subsidies aan te vragen bij de Federale Overheid.